Verificare lot 29.08.2019 Succes la finala ;) !!!

Nrfancierfoot ringelec. ringno.
1Chirita+Petre       RO     205501/  19   A45635AD00
2Andrei Denis+Florin RO        19  205753 A455866A00
3Stoica Adrian + FiulRO     310916/  19   A42794B200
4Mauk Allessie       NL    1699838/  19   A42791E300
5Crapu&Mircea        RO     280068/  19   A42786CF00
6Dinu Marian+Sandu S.RO     280069/  19   A427961A00
7Vacarus Ionut       RO     215643/  19   A427706B00
8Micu Valentina      RO     330702/  19   A45667F400
9Tincu Luca Gabriel  RO     002368/  19   A427850D00
10Dinu Marian+Sandu S.RO     280061/  19   A427659300
11Osanu               RO     224907/  19   A4279E1300
12Team Laxy           RO     708402/  19   A4563D7800
13Kelemen Csaba       RO     295615/  19   A427597100
14Roland Groen        NL    1691201/  19   A4276A5300
15Tincu Luca Gabriel  RO      19    002354 A45597D200
16Popa+Dumitru        RO     281371/  19   A4279FC600
17Talmaciu Gabriel    RO     980603/  19   A42760A700
18Tincu Luca Gabriel  RO     002363/  19   A4278FF400
19Irinel Popa         RO     699216/  19   A4274ED600
20Daniel Munteanu     RO     215509/  19   A456395E00
21Kelemen Csaba       RO     295655/  19   A4278CC900
22Bolla Crut          IT    9105740/  19   A42781A600
23Micu Valentina      RO     594107/  19   A454CF3C00
24Comb.Burg&Waard     NL    1679562/  19   A4275C1500
25Class 888 + Dobre R.RO     081012/  19   A427963800
26Cosmin Olteanu      RO     020286/  19   A42794A300
27E Visser            NL    1658599/  19   A456374100
28Ilie                RO     041649/  19   A456BFFC00
29Comb.Trica +PartenieRO     330301/  19   A4278F1100
30Team Florea+Furnica RO     402113/  19   A42766CF00
31R. van Bruggen      NL    1271222/  19   A454CB2100
32Team CEC            RO    3009002/  19   A4563EFF00
33Florin Floroiu      RO      19    471502 A456549F00
34Team D&G            RO     225018/  19   A427A92600
35Kelemen Csaba       RO     295671/  19   A45687D600
36Stoica Adrian + FiulRO     310923/  19   A4273F4E00
37Team Nasul si Finul RO     000652/  19   A4569D6700
38Florea Cosmin       RO     091165/  19   A42732D200
39Reinhard Gebhardt   DE       2060/  19   A455943F00
40Androne Costinel    RO     980026/  19   A4556FE900
41Team Nasul si Finul RO     000579/  19   A427631E00
42Team D&G            RO     225024/  19   A4273A3400
43Iulian Zegheru      RO     209601/  19   A456424600
44H. Wind & KleinzonenNL      19   1305656 A45672CC00
45Team DV             DV         63/  19   A454B58100
46Popa+Dumitru        RO     281378/  19   A427760C00
47Mauk Allessie       NL    1699825/  19   A4276EC800
48Irinel Popa         RO     699224/  19   A4559C0A00
49Team Nasul si Finul RO     000575/  19   A4563B3E00
50Axel Stork          DV        332/  19   A456B59C00
51CLASS 888           RO         06/  19   A4279E2100
52Cristea Constantin  RO     280197/  19   A4563A9900
53Vasile Doroftei     RO     147475/  19   A4564E3B00
54Team Florea+Furnica RO     402119/  19   A427B98000
55Cosmin Olteanu      RO     020295/  19   A427AE9A00
56E Visser            NL      19   1686059 A4554FBC00
57Familie Soellner    DV       2292/  19   A45451C200
58Team CEC            RO     352502/  19   A455948A00
59Verzea Marius       RO     315301/  19   A456410B00
60Mauk Allessie       NL    1699752/  19   A427802000
61E Visser            NL    1658594/  19   A45640B100
62Coen Brugman        NL    1273864/  19   A427820000
63Kalimanci OLR       BG      67356/  19   A4279B8F00
64Alexandru Panait    RO     314047/  19   A454770700
65Familia Matei       RO     857245/  19   A42797FC00
66Chirita+Petre       RO     195070/  19   A427930E00
67Crapu&Mircea        RO     280058/  19   A4276B7F00
68Team D&G            RO    1006976/  19   A427B43A00
69Class 888 + Dobre R.RO     081044/  19   A4276DAA00
70Kelemen Csaba       RO     295616/  19   A42757BF00
71Tincu Luca Gabriel  RO      19      2356 A455886800
72Sima Daniel         RO     921102/  19   A4564D5A00
73Comb.Trica +PartenieRO     330310/  19   A427889000
74Oprea Florentin     RO     199186/  19   A427917900
75Team Laxy           RO     708403/  19   A4563ED100
76Ionut S+Ionut K     RO      19    204500 A427A7CE00
77Familia Matei       RO     857250/  19   A455527D00
78Team Florea+Furnica RO     402101/  19   A427907A00
79Stoica Adrian + FiulRO     310920/  19   A42772D200
80Columbodrom Diamond RO     009570/  19   A4564A9900
81Joh.L.Bol           NL    1686175/  19   A45562E600
82Coen Brugman        NL    1273866/  19   A42793F000
83Cosmin Olteanu      RO     020247/  19   A427A84500
84Vasile Doroftei     RO     147479/  19   A45651ED00
85Pink Team           IT    9082447/  19   A427A1D300
86Pink Team           IT    9082446/  19   A427772800
87Team ROF            DE         02/  19   A42750D500
88Goorbergh-CouwenbergNL    3919669/  19   A427901000
89Team CEC            RO    3009007/  19   A4563FC100
90H. Wind & KleinzonenNL    1305657/  19   A456CE5700
91Sima Daniel         RO     921107/  19   A4564D2D00
92Team Ratsch Germany DE    0755312/  19   A4563B4D00
93Familie Soellner    DE       1978/  19   A45634AE00
94E Visser            NL    1658582/  19   A4563E7700
95Dinu Marian+Sandu S.RO     281024/  19   A427664700
96Cristea Constantin  RO     280198/  19   A45646F700
97Andrei Denis+Florin RO     205752/  19   A4563EA400
98Cas & Marco Flier   NL    1700239/  19   A456A79A00
99Team Ratsch Germany DE        317/  19   A45637C900
100Class 888 + Dobre R.RO     081026/  19   A427437700
101Caizer Eliza        RO     156810/  19   A427645900
102Axel Stork          DV        339/  19   A454E63400
103Vasile Doroftei     RO     147480/  19   A4564DF000
104Dinu Marian+Sandu S RO     281034/  19   A454841A00
105Ionut S+Ionut K     RO     204408/  19   A4276A9E00
106Joh.L.Bol           NL      19   1686164 A455726E00
107Vasile Doroftei     RO     147477/  19   A4563DB400
108Vasile Doroftei     RO     147474/  19   A45636F700
109Team Claudiu+Ionut  IT    9108927/  19   A45595B600
110Navrapescu Romeo    RO     138010/  19   A427787300
111Osanu               RO     224991/  19   A4279BE800
112Team Claudiu+Ionut  RO     923248/  19   A427637800
113Micu Valentina      RO     330711/  19   A4568D4900
114Familia Floroiu     RO     001950/  19   A4274B5100
115Lili&Bogdan         RO     281222/  19   A427ADE600
116Sima Daniel         RO     921103/  19   A4564A4E00
117Comb.Post-Fider-Vis NL    1393165/  19   A4279B3400
118Vasile Doroftei     RO        19  147472 A455730300
119E Visser            NL      19   1658536 A455651000
120Familie Soellner    DE       1988/  19   A4564C1F00
121Bulgagiu Ioan       IT    9081915/  19   A4279CE700
122Kalimanci OLR       BG      19     66348 A42787EC00
123Teapa+Gheorghe      RO     333704/  19   A427A51C00
124Talmaciu Gabriel    RO     980650/  19   A42798AF00
125Oprea Florentin     RO     199184/  19   A42735FD00
126Familie Soellner    DE        19    1974 A455AB9200
127Dinu Marian+Sandu S.RO     281013/  19   A4278C8D00
128Navrapescu Romeo    RO      19    138024 A4276BBC00
129Vasile Doroftei     RO     147476/  19   A4557EDB00
130Familie Soellner    DE       1984/  19   A456412900
131Osanu               RO     224946/  19   A427534A00
132Verzea Marius       RO     315310/  19   A456367F00
133Roland Groen        NL      19   1691202 A42761B500
134Hatmanu Family Loft RO     149015/  19   A4565F3A00
135Sima Daniel         RO     921104/  19   A455AFCB00
136Vacarus Ionut       RO     215642/  19   A4277D0400
137Nastasescu Daniel   RO     920015/  19   A427A32C00
138Caizer Eliza        RO      19    156813 A427B68300
139Teapa+Ghoerghe      RO     333703/  19   A427810100

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *